Dé apotheek van Vlijmen

Zon Apothekers vernieuwen de dienstverlening

 

Zon Apothekers vernieuwt haar dienstverlening

De laatste jaren is de apothekerswereld drastisch gewijzigd. In de zorgwereld heerst er overeenstemming dat geïntegreerde multidisciplinaire zorg in de toekomst een noodzaak is. De Zon Apothekers hebben gekozen voor een innovatieve aanpak als antwoord op deze nieuwe uitdagingen:

  • een persoonlijke afstemming van de medisch farmaceutische zorg,meer aandacht voor de patienten in combinatie met efficiëntere distributievormen.

De vernieuwde aanpak wordt ondersteund door de landelijke hernieuwde visie dat de apotheker de wettelijke specialisatiestatus van behandelaar heeft verkregen. De apotheker is in de eerste plaats zorgverlener geworden. Die zorgverlening is niet alleen van groot belang voor de patiënt, maar ook voor de zorgverzekeraar en de samenleving als geheel.

Zon Apothekers stelt zich ten doel een vertrouwensrelatie met de patiënt op te bouwen om vandaar uit een optimale zorg voor zijn of haar gezondheid te bieden. Onderling vertrouwen, veiligheid, geborgenheid, openheid,relatiebeheer en samenwerking met ander zorgdisciplines zijn hierbij de uitgangspunten. Deze uitgangspunten zijn van essentieel belang voor optimale zorg.

Zon Apothekers bestaat uit twee vestigingen in Vlijmen:een centrale apotheek in het gezondheidscentrum aan de Statie 2 en de nevenvestiging  ‘Vliedberg’. Tegelijkertijd met de omslag naar het dienstverlenend concept wordt de personele bezetting van de organisatie aangepast aan de nieuwe opzet.

De toekomstige dienstverlening van de moderne apotheek richt zich op de Medisch Farmaceutisch Patiënten Zorg in de visie van Zon Apothekers:

Een keuze uit de nieuwe taken is:

  • Begeleiding van patiënten en artsen bij de keuze voor medicamenteuze therapie, nano-biofarmaca, diagnostica en medischehulpmiddelen
  • Voorlichting,advisering en monitoren bij vrij verkrijgbare geneesmiddelen, vitamines, diëten
  • en voedingssupplementen
  • Begeleiding en bevordering van de therapietrouw van de patiënt
  • Preventieve medisch farmaceutische patiënten zorg
  • Eerste,tweede en chronische uitgiften.

De zorg en begeleiding zal met name gevraagd worden bij de eerste en tweede uitgiften en bij complexere klachten. De gesprekken zullen veelal plaatsvinden aan de gele zitbalies; zo nodig in de spreekkamer. Bij de chronische uitgiften zal de begeleiding met enige regelmaat aan de orde zijn door middel van periodieke medicatiereviews. Deze gesprekken worden op afspraak gepland en gehouden in een daarvoor bestemde spreekkamers of bij de mensen thuis.De zorg zal primair verleend worden door een hbo opgeleide Medisch Farmaceutisch Consulent met ondersteuning van tweede apothekers. De distributieve taken van de chronische medicatie zullen anders ingericht worden met het doel:een rustige omgeving voor de persoonlijke gesprekken en korte afhaaltijden voor de chronishe recepten.

De functies van Tweede Apotheker,Medisch Farmaceutisch Consulent en Drogisterijmedewerker Plus zijn nieuw.

 

Per 3 september 2016 gaan de Zon Apothekers een samenwerking aan met Diagnostiek voor U.

Wanneer de arts of apotheker bloedwaarden nodig hebben kunt u rechtstreeks naar de Zon Apothekers om uw bloedwaarden laten bepalen. Bloedwaarden bepalen dagelijks van 08:00 uur tot 09.15 uur.

Diagnostiek voor U.

Er zijn een aantal geneesmiddelen waarbij het belangrijk is om de bloedwaarden te bepalen voor een juiste instelling van de dosering.U heeft dan de minste kans op bijwerkingen en een optimale werking van het geneesmiddel.

 

 

Met vriendelijke en zorgzame groeten